بیلینو نخستین پارک عمرانی ایران، بازی و تجربه با دستگاه های واقعی راه سازی و ساختمانی
بوستان نهج البلاغه تهران

تو بیلینو چی هست؟

وسایلی که میشه تو بیلینو باهاش بازی کرد، هم برای بزرگترها و هم بچه ها!

ویدئوی بیلینو