ماسه و خانه کودک

ماسه ­بازی علاوه بر اینکه تفریح جالبی برای کودکان می باشد در کودک قدرت ابداع، ابتکار، و تمرکز را ­پرورانده، او را درکشف رابطه میان آن چه پیرامون اوست یاری می­دهد. در ماسه­ بازی کودک با شکل گیری مواد آشنا می­شود و نهایتا به رشد شخصیت کودک کمک می­کند. این بازی باعث رشد و پرورش خلاقیت، رشد و کنترل اعصاب و عضلات، پرورش قدرت تجسم فضایی و هندسی، پرورش حس لامسه، تقویت و هماهنگی چشم و دست می شود.

5-3 5-1 5-2